Animal Biodiversity and Conservation

ISSN: 1578-665X
e-ISSN: 2014-928X
Una publicació internacional dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat animal, d’accés obert, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts.

Política Editorial

Un important objectiu d’Animal Biodiversity and Conservation és garantir que els treballs siguin acceptats en dos mesos i publicats dintre dels sis mesos d’haver estat enviats, tot seguint un rigorós procés de revisió. Els treballs es publiquen en paper i a internet en format PDF. La revista pot ser consultada gratuïtament en línia, tant per institucions com directament pels investigadors. Els autors reben una còpia PDF de l’arxiu publicat.

Els drets d’autor queden reservats als autors, els qui autoritzen la revista a publicar l’article. Els articles es publiques sota una Llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons: no es podrà reproduir ni reutilitzar cap part dels treballs publicats sense citar-ne la procedència.

Llicència de Creative Commons