Animal Biodiversity and Conservation

abc_41_2_2018

ISSN: 1578-665X
e-ISSN: 2014-928X
Una publicació internacional dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat animal, d’accés obert, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts.

Política Editorial

Un important objectiu d’Animal Biodiversity and Conservation és garantir que els treballs siguin acceptats en dos mesos i publicats dintre dels sis mesos d’haver estat enviats, tot seguint un rigorós procés de revisió. Els treballs es publiquen en paper i a internet en format PDF. La revista pot ser consultada gratuïtament en línia, tant per institucions com directament pels investigadors. Els autors reben una còpia PDF de l’arxiu publicat.