Animal Biodiversity and Conservation

abc_41_1_2018

ISSN: 1578-665X
e-ISSN: 2014-928X
Una publicació internacional dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat animal, d’accés obert, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts.

Política Editorial

Un important objectiu d’Animal Biodiversity and Conservation és garantir que els treballs siguin acceptats en dos mesos i publicats dintre dels sis mesos d’haver estat enviats, tot seguint un rigorós procés de revisió. Els treballs es publiquen en paper i a internet en format PDF. La revista pot ser consultada gratuïtament en línia, tant per institucions com directament pels investigadors. Els autors reben gratuïtament un exemplar del volum en què ha aparegut el seu treball, a més de 50 separates i una còpia PDF.