Animal Biodiversity and Conservation

ISSN: 1578-665X
e-ISSN: 2014-928X
Una publicació internacional dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat animal, d’accés obert, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts.

Indexació

Thomson’s Science Citation Index Expanded
Factor d’impacte a JCR del 2017 = 0,89
Factor d’impacte de 5 anys = 0,69
Vida mitja de citació es > 10 anys
Índex d’immediatessa = 0,042

Research Gate
Factor d’impacte = 0,65
Vida mitjana de citació = 8,00
Índex d’immediatessa = 0,08

SCImago Journal Rank
L’índex SJR del 2017 = 0,371
Factor d’impacte del 2017 = 0,914
Índex H = 30

SCImago Journal & Country Rank

Scopus (2011-2016)
CiteScore = 0,60
SNIP= 0,309
SJR = 0,553

Google Scholar
Cites = 6.924
Índex h = 41
Índex i10 = 176

Pàgina Google Scholar d’ABC

________________________________________________________

Les cites o els abstracts dels articles d’Animal Biodiversity and Conservation es resenyen a:

Abstracts of Entomology, Agrindex, Animal Behaviour Abstracts, Anthropos, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Behavioural Biology Abstracts, Biological Abstracts, Biological and Agricultural Abstracts, BIOSIS Previews, CiteFactor, Current Primate References, Current Contents–Agriculture, Biology & Environmental Sciences, DIALNET, DOAJ, DULCINEA, e–revist@s, Ecological Abstracts, Ecology Abstracts, Entomology Abstracts, Environmental Abstracts, Environmental Periodical Bibliography, FECYT, Genetic Abstracts, Geographical Abstracts, Índice Español de Ciencia y Tecnología, International Abstracts of Biological Sciences, International Bibliography of Periodical Literature, International Developmental Abstracts, Latindex, Marine Sciences Contents Tables, Oceanic Abstracts, RACO, Recent Ornithological Literature, REDIB, Referatirnyi Zhurnal, Science Abstracts, Science Citation Index Expanded, Scientific Commons, SCImago, SCOPUS, Serials Directory, SHERPA/RoMEO, Ulrich’s International Periodical Directory, Zoological Records.