Animal Biodiversity and Conservation

abc_40_2_2017

ISSN: 1578-665X
e-ISSN: 2014-928X
Una publicació internacional dedicada a l’estudi i conservació de la biodiversitat animal, d’accés obert, gratuïta pels autors, amb un ràpid procés editorial i avaluació per part d’experts.

Indexació

Thomson’s Science Citation Index Expanded
El factor d’impacte d’ABC a JCR del 2015 es 0,49
El factor d’impacte de 5 anys d’ABC es 0,78
Vida mitja de citació d’ABC es > 10 anys
Cites el 2015: 344
La mitjana de citacions d’ABC per any a ISI Web of Knowledge es 7,66
Índex h es 24

Google Scholar
Índex h5 es 9
Mitjana h5 es 13

SCImago
L’índex SJR d’ABC del 2015 es 0,34
El factor d’impacte (cites per document) del 2015 es 0,49
L’índex H d’ABC es 26

SCImago Journal & Country Rank
_____________________________________________________________________________________________________________

Les cites o els abstracts dels articles d’Animal Biodiversity and Conservation es resenyen a:

Abstracts of Entomology, Agrindex, Animal Behaviour Abstracts, Anthropos, Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts, Behavioural Biology Abstracts, Biological Abstracts, Biological and Agricultural Abstracts, BIOSIS Previews, CiteFactor, Current Primate References, Current Contents–Agriculture, Biology & Environmental Sciences, DIALNET, DOAJ, DULCINEA, e–revist@s, Ecological Abstracts, Ecology Abstracts, Entomology Abstracts, Environmental Abstracts, Environmental Periodical Bibliography, FECYT, Genetic Abstracts, Geographical Abstracts, Índice Español de Ciencia y Tecnología, International Abstracts of Biological Sciences, International Bibliography of Periodical Literature, International Developmental Abstracts, Latindex, Marine Sciences Contents Tables, Oceanic Abstracts, RACO, Recent Ornithological Literature, REDIB, Referatirnyi Zhurnal, Science Abstracts, Science Citation Index Expanded, Scientific Commons, SCImago, SCOPUS, Serials Directory, SHERPA/RoMEO, Ulrich’s International Periodical Directory, Zoological Records.